SÔI ĐỘNG CÙNG SEA GAME 32 ( 2023)

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 16.05.2023 ( CHUNG KẾT) 

23. Việt Nam 3 –  1 Myanmar ( Tranh HCĐ)

STT  Người thắng cuộc
1 Duyen Pham
2 Thuy Hoang
3 Quynh Nguyen
4 Po Po
5 Tinh Yeu

24. Thái Lan 5 – 2 Indonesia (Tranh HCV)

STT Người thắng cuộc
1 Linh Nguyen
2 Phong Nguyen
3 Thị Khánh Ly Nguyễn
4 Quỳnh Anh
5

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 13.05.2023 ( BÁN KẾT) 

21. Indonesia 3 – 2 Việt Nam

STT  Người thắng cuộc
1 Tùng Lâm
2 Minh
3 Sang Nguyen
4 Tu
5 Nguyễn Thanh Hưởng

22. Thái Lan 3 – 0 Myanmar

STT Người thắng cuộc
1 Top_Đần
2 Quan
3 Liên Top
4 Minh
5

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 10.05.2023 & NGÀY 11.05.2023 

17. Philippines 0 –  1 Myanmar

TT Người thắng cuộc
1 Le Quyen Hoang
2 Sang Nguyen
3 Nhung Nguyễn
4 Hieu Ngo
5 Nguyễn Dũng

18. Campuchia 1 – 2 Indonesia

TT Người thắng cuộc
1 Thảo Phương
2 Đắc Anh Huỳnh
3 Không phải Hiếu
4 Liên Top
5 Nhung Nguyễn

19. Singapore 0 –  7 Malaysia

TT Người thắng cuộc
1 VietNam NguoiDep
2 Hong
3 Toại Nguyện Bùi
4 Linh xinh đẹp
5 Huyền Rùa

20. Việt Nam 1 –  1 Thái Lan

TT Người thắng cuộc
1 Mộng Được
2 Hương
3 Loan
4 Tien
5 Tu

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 07.05.2023 & NGÀY 08.05.2023

13. Indonesia 3-0 Timor Leste

TT Người thắng cuộc
1 Anh Đào
2 Nguyễn Thạch
3 Đắc Anh Huỳnh
4 Lê Hồng Vân
5 Tùng Lâm

14. Campuchia 0 – 2 Myanmar

TT Người thắng cuộc
1 Ngọc
2 Hoa Vũ
3 Huệ Tuberose
4 Hoa
5

15. Thái Lan 4 – 1 Lào

TT Người thắng cuộc
1 Toại Nguyện Bùi
2 Nguyễn Thái
3 Thu Hằng
4 Ngọc
5 Minh

16. Việt Nam 2 – 1 Malaysia

TT Người thắng cuộc
1 Khánh ly thối
2 Xanh Điện Máy
3 Nguyễn Thạch
4 Nga Chu
5 Văn Tèo Nguyễn

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 04.05.2023 & NGÀY 06.05.2023

9. Indonesia 5-0 Myanmar

TT Người thắng cuộc
1 Nhung Nguyễn
2 Hương
3 Xanh Điện Máy
4 tung nguyen
5

10. Philippines 0-3 Timor Leste

TT Người thắng cuộc
1 Minh
2 Trang Bùi
3 Tu
4 Thuy Hoang
5 Hoa Vũ

11. Thái Lan 2 – 0 Malaysia

TT Người thắng cuộc
1 Vietnam Nguoidep
2 Anh Đào
3 Trần Thọ
4 Thu Hằng
5 Hương

12. Singapore 0 – 0 Lào

TT Người thắng cuộc
1 Nhung Nguyễn
2 Yeu Tih
3 Lê Hồng Vân
4 Tu
5 Tùng Lâm

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 02.05.2023 & NGÀY 03.05.2023 

5. Myanmar 1-0 Timor Leste

TT Người thắng cuộc
1 Thu Hằng
2 Hương
3 Yeu Tih
4 Hang Nguyen
5 Nguyễn Thạch

6. Campuchia 1-1 Philippines

TT Người thắng cuộc
1 Kim Nguyen
2 Hoang Nguyen
3 Gia Linh Nguyen Vu
4 Quan
5

7. Việt Nam 3-1 Singapore

TT Người thắng cuộc
1 Hoang
2 Hang Nguyen
3 Huong
4 Nguyen Thái
5

8. Malaysia 5-1 Lào

TT Người thắng cuộc
1 Nhung Nguyen
2 Yeu Tih
3 Đắc Anh Huỳnh
4 Thu Hằng
5 Thảo Phương

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 29.04.2023  VÀ NGÀY 30.04.2023

1. Indonesia 3-0 Philippines

TT Người thắng cuộc
1 Yeu Tih
2 Đắc Anh Huỳnh
3 Vang Nang
4 Anh Đào
5

2. Campuchia 4 – 0 Timor Leste

TT Người thắng cuộc
1 Tuyet
2 Minh
3 Hoa
4 Hang Nguyen
5 Nguyễn Thanh Hưởng

3. Thái Lan 3-1 Singapore

TT Người thắng cuộc
1 Vietnam Nguoidep
2 Văn Tèo Nguyễn
3 Huyền Rùa
4 Thu Hằng
5 Mộng Được

4. Việt Nam 2-0  Lào

TT Người thắng cuộc
1 Sang Nguyen
2 Nga Chu
3 Quan
4 Anh Quan
5 Anh

Sôi động cùng AFF Cup 2022

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY ….  

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 9/1/2023 – 10/1/2023

13. Việt Nam vs Indonesia (2 – 0)

TT Người thắng cuộc
1 Loan
2 Gia Linh Nguyễn Vũ
3 Anh
4 Kim Nguyễn
5 Gia Linh Nguyễn Vũ

14. Thái Lan vs Malaysia (3 – 0)

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Thanh Trúc
2 Hang Nguyen
3 Minh
4 Tùng Lâm
5 Thu Hằng

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 3/1/2023 – 6/1/2023

13. Malaysia vs Singapore (4-1)

TT Người thắng cuộc
1 Phan Bang
2 Anh Đào
3 Kim Như
4 thanh tung nguyen
5 tuyen bivan

14. Việt Nam vs Myanmar (3-0)

TT Người thắng cuộc
1 Duong thuy kieu
2 tám trường
3 Tùng Lâm
4 Đỗ Viết Mạnh
5 Hà Đỗ

15. Indonesia vs Việt Nam

TT Người thắng cuộc
1 VietNam Nguoidep
2 Xanh Điện Máy
3 VietNam Nguoidep
4 Thu Hằng
5 Anh

16. Malaysia vs Thái Lan

TT Người thắng cuộc
1 Ngoc
2 Tùng Lâm
3
4 Thao
5 Thao

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 29/12/2022 & 2/1/2023

9. Cambodia vs Brunei (5-1)

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Thanh Hưởng
2 Đăng Sục
3 tám trường
4 Nguyễn Thạch
5 Hieu Ngo

10. Indonesia vs Thái Lan

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Thái
2 Hiền Nguyễn
3 Tùng Lâm
4 Nguyễn Hiền
5 Nguyễn Tuấn

11. Thái Lan vs Cambodia (3-1)

TT Người thắng cuộc
1 Nguyen Van Huu
2 Hương
3 Nguyễn Thanh Hưởng
4 Giang yuchan
5 Thu Nguyễn

12. Philippines vs Indonesia

TT Người thắng cuộc
1 Lang Tu Giang Nam
2 Hoàng Hùng
3 Nguyễn Tuấn
4 PA
5 Quỳnh Nguyễn Vũ

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 23/12/2022 & 27/12/2022

5. Indonesia vs Cambodia (2-1)

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Thạch
2 Hoàng Hùng
3 Hiền Nguyễn
4 Tùng Lâm
6 Nguyễn Thu

6. Philippines vs Brunei (5-1)

TT Người thắng cuộc
1 Lang Tu G. Nam
2 tung nguyen
3 Cao Toan Thanh
4 Huệ Tuberose
5 tuyen bivan

7. Laos vs Singapore (0-2)

TT Người thắng cuộc
1 Hải Trần
2 Phan Bang
3 Hương
4 Nguyễn Tuấn
5 Nga Chu

8. Việt Nam vs Malaysia

TT Người thắng cuộc
1 Nguyen Quynh
2 Tùng Lâm
3 Nguyen Quynh
4 Nguyen t. Phong
5 An yên

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 21/12/2022

3. Myanmar vs Malaysia (0-1)

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Tuấn
2 Hương
3 Phan Bang
4 thanh tung nguyen
5 thanh tung nguyen

4. Laos vs Việt Nam (0-6)

TT Người thắng cuộc
1 Hải Trần
2 Sẻ Nguyễn Thị
3 Cao Toan Thanh
4 Quỳnh Nguyễn Vũ
5 Thu Hằng

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 20/12/2022

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Quyên
2 Tu
3 Nguyễn Tuấn
4 Trần Trung
5 Lê Hồng Vân

2. Brunei vs Thái Lan (0-5)

TT Người thắng cuộc
1 Điệp Vũ Ngọc
2 Avocado
3 Tùng Lâm
4 Nguyễn Thạch
5 Trung Dao

Sôi động cùng World Cup 2022

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 18/12/2022 (NGÀY 18)

61. Argentina vs Pháp (Chung kết)

TT Người thắng cuộc
1 Thi Đào
2 Nguyen Van Huu
3 Thanh Tung Nguyen
4 Trần Thọ
5 Hoàng Trần

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 10/12/2022 – 17/12/2022 (NGÀY THỨ 17) 

60. Anh vs Pháp (TK4)

TT Người thắng cuộc
1
Gia Linh Nguyễn Vũ
2
Đỗ Viết Mạnh
3
Trần Quyên
4
Top – Đần
5

61. Argentina vs Croatia (BK1)

TT Người thắng cuộc
1 Cường Nguyễn
2 Du Na
3 Nguyen Van Huu
4 Trần Thọ
5 Tùng Lâm

62. Pháp vs Maroc (BK2)

TT Người thắng cuộc
1 Thu Hằng
2 Tuyen Bivan
3 Cao Toàn Thành
4 Nguyễn Linh
5 Hương

59. Croatia vs Ma Rốc ( Hạng 3)

TT Người thắng cuộc
1 Bùi Sỹ Tú
2 Hương Vũ Thanh
3 Thu Hằng
4 Joy Boy
5 Ô Tô kê

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 7/12/2022 – 10/12/2022 (NGÀY THỨ 16) 

56. Bồ Đào Nha vs Thuỵ Sĩ

TT Người thắng cuộc
1 Thảo Guy
2 Nguyễn Dũng
3 Thắng Nguyễn Đức
4 Nguyen Thang
5 Phuong anh luu

57. Croatia vs Brazil (TK1)

TT Người thắng cuộc
1 Lien Top
2 Nguyễn Hiền
3 Thu Hằng
4 Mộng Được
5 Tuấn N.A

58. Hà Lan vs Argentina (TK2)

TT Người thắng cuộc
1 Trần Quyên
2 Cao Toàn Thành
3 Hoàng Rần
4 Hương
5 Nguyễn Thạch

59. Maroc vs Bồ Đào Nha (TK3)

TT Người thắng cuộc
1 Nguyen Van Huu
2 Thắm Doãn
3 Hoàng Hùng
4 Yến Nguyễn Thị
5

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 5/12/2022 – 6/12/2022 (NGÀY THỨ 14)

52. Anh vs Senegal

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Thanh Hưởng
2 Trang Bùi
3 PhuongLien Tran
4 Nga Chu
5 Phạm Kim Dung

53. Nhật Bản vs Croatia

TT Người thắng cuộc
1 Hoàng Trần
2 Zed anh
3 Hương
4 Trang Bùi
5 Trần Thọ

54. Brazil vs Hàn Quốc

TT Người thắng cuộc
1 Sang Nguyễn
2 Tung Nguyen
3 Mai Việt Dũng
4 Quang Tú
5 Linh Dương Ngọc

55. Maroc vs Tây Ban Nha

TT Người thắng cuộc
1 Tung nguyen
2 Tùng Lâm
3 Hiền Nguyễn
4 Trung Dao
5 Hoàng Phương Loan

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 3/12/2022 – 4/12/2022 (NGÀY THỨ 14)

48. Cameroon vs Brazil

TT Người thắng cuộc
1 Công Phạm Thành
2 Le Quyen Hoang
3 Hải Băng Nguyễn
4 Tùng Lâm
5

49. Hà Lan vs Mỹ

TT Người thắng cuộc
1 Nguyen Van Huu
2 Hoang Phuong Loan
3 Nguyen Dung
4 Tran Cuong
5

50. Argentina vs Australia

TT Người thắng cuộc
1 Hương
2 Thu Hằng
3 Trần Minh
4 Phạm Kim Dung
5 Nguyên Tuấn

51. Pháp vs Ba Lan

TT Người thắng cuộc
1 Diệp Phạm
2 Bùi Sỹ Tú
3 Nguyễn Thị Phố
4 Tùng Lâm
5 Anh Đào

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 3/12/2022 – (NGÀY THỨ 13)

44. Costa Rica vs Đức

TT Người thắng cuộc
1 Lại Nhật
2 Quang Tú
3 Dũng Nguyễn
4 Nguyễn Quỳnh
5 Hương

45. Uruguay vs Ghana

TT Người thắng cuộc
1 Hoàng Trần
2 Hiền Nguyễn
3 Nguyễn Giang
4 Liên Top
5 Thu Hằng

46. Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha

TT Người thắng cuộc
1  Liên Top
2 Trang Bùi
3 Dũng Nguyễn
4 Hương
5

46. Serbia vs Thụy Sĩ

TT Người thắng cuộc
1 Trung Dao
2 Nguyễn Hữu Phước
3 Trần Thọ
4 Nguyễn Tuấn
5 Hiền Nguyễn

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 1/12/2022 (NGÀY THỨ 12)

40. Saudi Arabia vs Mexico

TT Người thắng cuộc
1 Lại Nhật
2 Nhất Nguyễn
3 Trần Quyên
4 Ngọc Bội
5

41. Croatia vs Bỉ

TT Người thắng cuộc
1 Tung Nguyen
2 Nguyễn Quang Minh
3 Giang yuchan
4 Thu Hằng
5 Nguyễn Tuấn

42. Canada vs Ma-rốc

TT Người thắng cuộc
1 Trần Minh
2 Tùng Lâm
3 Hoàng Rần
4 .Điệp Vũ Ngọc
5

43. Nhật Bản vs Tây Ban Nha

TT Người thắng cuộc
1 Lê Hồng Vân
2 Trần Hiệp Hưng
3 Cảnh Hoàng
4 Phạm Kim Dung
5 Hoàng Rần

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 30/11/2022 (NGÀY THỨ 11) 

36. Iran vs Mỹ

TT Người thắng cuộc
1 Ngọc bội
2 Yến Bùi
3 Hieu Ngo
4 Hương Vũ Thanh
5 Sẻ Nguyễn Thị

37. Australia vs Đan Mạch

TT Người thắng cuộc
1 Hoa vũ
2 Le Quyen Hoang Thi
3 Gia Linh Nguyễn Vũ
4 Thu Hằng
5 Lê Hồng Vân

38. Tunisia vs Pháp

TT Người thắng cuộc
1 Công Phạm Thành
2 Trang Bùi
3 Mi A
4 Trần Trung
5 PA

39. Ba Lan vs Argentina

TT Người thắng cuộc
1 Trần Minh
2 Công Phạm Thành
3 Không Phải Nguyện
4 Ngọc Bội
5

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 29/11/2022 (NGÀY THỨ 10) 

32. Bồ Đào Nha vs Uruguay

TT Người thắng cuộc
1 Viet Hoang
2 Nguyen Thai
3 Pham Tuan Anh
4 s96g7gfm72@privaterelay.appleid.com
5 Hương

33. Hà Lan vs Qatar

TT Người thắng cuộc
1 Cường Nguyễn
2 Nguyen Linh
3 Bùi Hằng
4 Huyền Rùa
5 Không phải Nguyễn

34. Ecuador vs Senegal

TT Người thắng cuộc
1 Bui Tu
2 Hoa Vũ
3 Lại Nhật
4 Nguyễn Thanh Trúc
5 Huyền Rùa

35. Xứ Wales vs Anh

TT Người thắng cuộc
1 Trần Minh
2 Ngọc Bội
3 Tung Nguyen
4 Hoa Mai
5 Hoàng Duy

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 28/11/2022 (NGÀY THỨ 9) 

28. Tây Ban Nha vs Đức

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Thạch
2 Huệ Tuberose
3 Ngọc Bội
4 Hoàng Phương Loan
5 Chung Đinh

29. Cameroon vs Serbia

TT Người thắng cuộc
1 Bui Tu
2 Nguyễn Quang Minh
3 Nguyễn Thanh Trúc
4 Mông Được
5 Lê Hồng Vân

30. Hàn Quốc vs Ghana

TT Người thắng cuộc
1 Trần Hiệp Hưng
2 Trần Thọ
3 Thu Hằng
4 Nguyễn Manh Trường
5 Huệ Tuberose

31. Brazil vs Thụy Sĩ

TT Người thắng cuộc
1 Trần Minh
2 Hằng Lê Thị
3 Tùng Lâm
4 Yến Bùi
5 ……………………………..

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 27/11/2022 (NGÀY THỨ 8)

24. Argentina vs Mexico

TT Người thắng cuộc
1 Trần Hiệp Hưng
2 Hoang Rần
3 Thu Hoà
4 Nguyễn Tuấn
5 Trần Thọ

25. Nhật Bản vs Costa Rica

TT Người thắng cuộc
1 Nhung Nguyễn
2 Lê Hồng Vân
3 Hoa Vũ
4 Nguyễn Dũng
5 MiA

26. Bỉ vs Ma-rốc

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Thái
2 Hương
3 Công Phạm Thành
4 Bùi Tú
5 Phạm Mùa

27. Croatia vs Canada

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Thanh Hưởng
2 Chung Đinh
3 Tuoi Roan
4 Khánh Huyền
5 .Sang Nguyễn

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 26/11/2022 (NGÀY THỨ 7) 

20. Anh vs Mỹ

TT Người thắng cuộc
1 Trần Thọ
2 Vu Huyenlarva
3 Anh Đào
4 Huệ Tuberose
5 Hiền Nguyễn

21. Tunisia vs Úc

TT Người thắng cuộc
1 Huyền rùa
2 Mai Đào
3 Nhung Nguyễn
4 Hương
5 Nguyễn Thạch

22. Ba lan vs Saudi Arabia

TT Người thắng cuộc
1 Hương
2 Nguyên Thái
3 Vũ Minh Huyền
4 Nguyễn Quyên
5 Khánh Huyền

23. Pháp vs Đan Mạch

TT Người thắng cuộc
1 Tùng Lâm
2 Chung Đinh
3 Bùi Tu
4 Liên Top
5 Trung Dao

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 25/11/2022 (NGÀY THỨ 6) 

16. Brazil vs Serbia

TT Người thắng cuộc
1 Công Phạm Thành
2 Trần Thọ
3 Huyền Rùa
4 Sang Nguyễn
5 Tùng Lâm

17. Xứ Wales vs Iran

TT Người thắng cuộc
1 Hiền Nguyễn
2 Nguyễn Thị Mai Hồng
3 Nguyễn Thanh Trúc
4 Nguyen Quynh
5 Dung Phung Dac

18. Qatar vs Senegal

TT Người thắng cuộc
1 Nguyn Thng
2 Đinh Đat
3 Công Thành Phạm
4 Yến Bùi
5 Việt Hoàng

19. Hà Lan vs Ecuador

TT Người thắng cuộc
1 Trung Nguyễn
2 Thu Hằng
3 Anh Đào
4 Linh Duơng
5 Nguyễn Thùy Dung

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 24/11/2022 (NGÀY THỨ 5) 

12. Bỉ vs Canada

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Huyền An
2 Linh Dương
3 Trần Thọ
4 Bùi Toại Nguyện
5 Hiền Nguyễn

13. Thuỵ Sĩ vs Cameroon

TT Người thắng cuộc
1 vu huyenlarva
2 Thảo Phương
3 Vũ Thiện
4 Lại Là Nguyện
5 Nguyen Nam

14. Uruguay vs Hàn Quốc

TT Người thắng cuộc
1 mai đào
2 Nguyễn Lê Thu
3 Huy Nguyễn
4 Nhung Nguyễn
5 Le Quyen Hoang

15. Bồ Đào Nha vs Ghana

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Quang Minh
2 Công Thành Phạm
3 Nguyễn Thạch
4 Huyền Rùa
5 mai đào

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 23/11/2022 (NGÀY THỨ 4) 

8. Pháp vs Australia

TT Người thắng cuộc
1 Hoàng Phương Loan
2 Hoàng Lê Văn

9. Morocco vs Croatia

TT Người thắng cuộc
1 Nguyen Van Huu
2 Trần Thọ
3 Nguyễn Thuỳ Dung
4 Trần Trung
5 Nguyễn Thị Phố

10. Đức vs Nhật Bản

TT Người thắng cuộc
1 Trần Trung
2 Nguyễn Thị Phố
3 Le Quyen Hoang
4 Hieu Ngo

11. Tây Ban Nha vs Costa Rica

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Thị Phố
2 Anh Đào
3 Huyền Rùa
4 Nguyen Hung
5 Cảnh Hoàng

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 22/11/2022 (NGÀY THỨ 3) 

5. Argentina vs Saudi Arabia

TT Người thắng cuộc
1 Trần Trung
2 Nhung Nguyễn
3
4
5

6. Đan Mạch vs Tunisia

TT Người thắng cuộc
1 Nguyen Van Huu
2
3
4
5

7. Mexico vs Ba Lan

TT Người thắng cuộc
1 Trần Thọ
2 Quỳnh Nguyễn Vũ
3 Nguyễn Thị Phố
4 Trần Minh
5

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 21/11/2022 (NGÀY THỨ 2)

2. England vs Iran (6-2)

TT Người thắng cuộc
1 Linh Dương
2 Ngô Minh Thư
3 Trần Hiệp Hưng
4 Trần Thọ
5 Hoàng Thị Phương Loan

3. Senegal vs Netherlands (0-2)

TT Người thắng cuộc
1 Nguyễn Quỳnh
2 Trần Hiệp Hưng
3 Trần Trung
4
5

4. USA vs Wales (1-1)

TT Người thắng cuộc
1 Trần Hiệp Hưng
2
3
4
5

DANH SÁCH NGƯỜI THẮNG CUỘC NGÀY 20/11/2022 (NGÀY THỨ 1)

1. Qatar vs Ecuador (0-2)

TT Người thắng cuộc
1 Kiểm tra hệ thống 1
2 Kiểm tra hệ thống 2
3 Kiểm tra hệ thống 3
4 Kiểm tra hệ thống 4
5 Kiểm tra hệ thống 5